سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
خداوند، پاک است و پاکان را دوست دارد ؛پاکیزه است و پاکیزگان را دوست دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]