سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
پایمرد ، خواهنده را همچون پر است . [نهج البلاغه]