سفارش تبلیغ
صبا
غایت دانش، عمل نیکوست [امام علی علیه السلام]